اخبار

دومین نمایشگاه بین المللی طب سنتی و گیاهان دارویی

دومین نمایشگاه بین المللی طب سنتی و گیاهان دارویی

دومین نمایشگاه بین المللی طب سنتی و گیاهان دارویی

دومین نمایشگاه بین المللی طب سنتی و گیاهان دارویی ، طب جایگزین و داروهای گیاهی

تهران:شهرآفتاب ، ۲۰ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط