دومین نمایشگاه بین المللی طب سنتی و گیاهان دارویی

دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی، طب جایگزین و داروهای گیاهی

تهران:شهرآفتاب ، ۲۰ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی