طب سنتی(طبیعت درمانگر)

طب سنتی «مجموعه ای است از دانسته ها، مهارت ها و اعمال که بر پایه نظریه های طب سنتی، باورهای طب سنتی و تجربه های طب سنتی بومی فرهنگ های مختلف است.برخی از انواع طب سنتی مورد استفاده در سراسر دنیا عبارتند از: طب سنتی چین، طب سنتی کره ای، طب سنتی آفریقایی، طب سنتی ایران باستان، طب سنتی ایرانی،آیوروداو طب سنتی اروپایی.

 

23-min
مطالب
غذا های سنتی
ویزیت تلفنی
یادداشت روز
پرسش وپاسخ

آخرین مقالات و اخبار مادطب