دکتر مهدی فهیمی حکیم ایرانی بهترین متخصص طب سنتی، گیاهی و طبیعت درمانگر

طب سنتی «مجموعه ای است از دانسته ها، مهارت ها و اعمال که بر پایه نظریه های طب سنتی، باورهای طب سنتی و تجربه های طب سنتی بومی فرهنگ های مختلف است.برخی از انواع طب سنتی مورد استفاده در سراسر دنیا عبارتند از: طب سنتی چین، طب سنتی کره ای، طب سنتی آفریقایی، طب سنتی ایران باستان، طب سنتی ایرانی،آیوروداو طب سنتی اروپایی.

 

1 min 300x150 - طب سنتی
6 min 300x150 - طب سنتی
3 min 300x150 - طب سنتی
5 min 300x150 - طب سنتی

آخرین مقالات و اخبار مادطب

7 min - طب سنتی