حجامت

حجامت

فواید، عوارض و انواع حجامت حجامت امام صادق(صلواتالله و سلامه علیه): جبرئيل (صلوات الله علیه) به سفارش بر مسواك ، خلال و حجامت ،بر پيامب...