افسردگی پس از زایمان

هورمون‌های پروژسترون و استروژن، کلید حل معمای افسردگی بعد از زایمان

سوالات متعددی درباره چرایی ابتلا به این نوع افسردگی و مدت زمان بهبود در ذهن خود داشت. نگران بود که حالت‌های روانی و جسمی که این روزها تجربه می‌کند، همدم همیشگی او شوند. دوست داشت بداند چقدر طول می‌کشد تا به شرایط عادی باز‌گردد تا بتواند عاشقانه به وظایف مادری خود بپردازد.

ادامه مطلب