افسردگی پس از زایمان

کلید حل معمای افسردگی بعد از زایمان

سوالات متعددی درباره چرایی ابتلا به این نوع افسردگی و مدت زمان بهبود در ذهن خود داشت. نگران بود که حالت‌های روانی و جسمی که این روزها تجربه می‌کند، همدم همیشگی او شوند. دوست داشت بداند چقدر طول می‌کشد تا به شرایط عادی باز‌گردد تا بتواند عاشقانه به وظایف مادری خود بپردازد.