روانشناسی کودک

کودک نازپرورده

کودک نازپرورده

کودک نازپرورده

کودک نازپرورده انتظار دارد همه خواسته‌های او بر آورده شود.
به‌عبارتی خود محور وخوشحال کردن او بسیار سخت است. قوانین برایش معنی ندارند و حاضر به سازش نیست و برای هر چیزی مدام استدلال می‌آورد. خواسته‌های غیرمنطقی دارد و تلاش می‌کند اطرافیان خود را طبق خواست خود کنترل کند. همیشه بی‌حوصله است و شکایت می‌کند. مفهوم «نه» را درک نمی‌کند. بی‌ادب است و از انجام کمتر کاری لذت می‌برد.

نازپرورده بودن از عواملی است که سطح سازگاری و تاب‌آوری فرد را در بزرگسالی کاهش داده و سبب بروز خودشیفتگی و استحقاق و وابستگی می‌شود.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

نوشته های مرتبط