درباره برص یا ویتیلیگو بیشتر بدانیم ؟

برص یا ویتیلیگو یک بیماری ساده نیست و بیماری ترکیبی است . زمانی که هیجانات با حجم وسیع وارد بدن انسان میشود ، بدن به این هیجانات واکنش نشان میدهد . هیجانات تولید موادی در بدن میکند که این مواد به کبد وارد میشود. سیستم های روحی و روانی روی سیستم جسمی اثر گذاشته و در نهایت سیستم ایمنی را متأثر میکند. این بیماری در واقع بیماری روحی ، روانی ، ایمنی و غدد داخلی است . ابتدا سیستم روحی درگیر میشود و بعد سیستم عصبی متأثر میگردد . با درگیری این دو سیستم ، ایمنی به هم میریزد و در نهایت سیستم غدد داخلی آسیب می بیند .

برص در کودکان چرا بوجود می آید؟

در بچه ها این بیماری بیشتر بدلیل شرایط سخت بارداری مادر اتفاق می افتد و در بزرگترها هیجانات تند هر دو اینها در واقع از گرم شدن کبد است

کبد مرکز حرارتی در بدن است و همکاری جدی با تیروئید دارد و تنظیم کننده هست وقتی تنظیم این سیستم به هم بخورد ، بخاراتی از دستگاه گوارش بلند میشود و این بخارات به سطح پوست می آید و تولید برص میکند.

دو نوع برص داریم: برصی که در بدن جابجا میشود . این نوع از برص خیلی سریع درمان میشود برصی که در بدن ثابت است .این نوع از برص درمان سخت تری دارد . در دنیا هنوز این بیماری مبهم است . اما برای ما ثابت شده است که گرمی کبد در نهایت عامل ایجاد این بیماری است و راهی جز خنک کردن کبد نداریم.

دقت کنید

چنانچه مبتلا به ویتیلیگو یا برص هستید ، هرگز بادکش درمانی و حجامت انجام ندهید.

 

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی