چگونه خواب کودکان را تنظیم کنیم ؟؟

چگونه خواب کودکان را تنظیم کنیم ؟

هر ساعت از روز او را وادار به خوابیدن نکنید. با بازی کردن در طول روز او را خسته کنید. او را در تخت خودش خوابانده و چراغ را خاموش کنید. از قصه گفتن مخصوصا قصه های تخیلی نهایت بهره را ببرید.از نوازش کردن بچه ها غافل نشوید که دلیل بسیاری از ناآرامی های آنهاست.

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی