بیشتر بدانیم, خوراکی ها

چرا باید مصرف سبزی شاهی را محدود کنید ؟

چرا باید مصرف سبزی شاهی را محدود کنید ؟

چرا باید مصرف سبزی شاهی را محدود کنید ؟

چرا باید مصرف سبزی شاهی را محدود کنید ؟ سبزی شاهی یا تره تیزک مولد سودا در بدن بوده و باعث فساد در مواد غذایی داخل معده نیز میگردد. در بین سبزیهای خوراکی هر چه به مصرف گیاهانی مثل ریحان و نعنا و بادرنجبویه و بخصوص خرفه توصیه شده است از مصرف شاهی دستور پرهیز داریم . در کتب و روایات مربوط به امامان نیز تاکید بر پرهیز جدی از مصرف سبزی شاهی شده است.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط