خواص و مضرات انگور

خواص و مضرات انگور

خداوند کاهش دهنده های صفرا را در این فصل قرار داده است . ظرف انگوری که ملاحظه میکنید مدلی است برای کاهش سریع صفرا و حرارت در بدن حتما انگور شیرین انتخاب کنید و بخوبی بشویید

گیاه خر خیار

گیاه خرخیار

در مناطق هرمزگان ، بندرعباس و کرمان گیاهی به نام خرخیار می روید . این گیاه ضد بلغم و روماتیسم است و در آن مناطق به عنوان ضد درد استفاده میشود