بیشتر بدانیم

خون دماغ شدن در دموی مزاج ها….. نجات از سکته

photo 2016 09 15 05 49 40 - خون دماغ شدن در دموی مزاج ها..... نجات از سکته

خون دماغ شدن در دموی مزاج ها….. نجات از سکته

خون دماغ شدن در دموی مزاج ها….. نجات از سکته باید بدانیم:

در افراد با غلبه دم ، در مواقع عصبانیت ، ایجاد خونریزی بخصوص از بینی میتواند گاهی باعث نجات جان فرد شده و مانع از بروز سکته مغزی شود.

این افراد چنانچه بعد از استرس شدید نتوانند بخارات متساعد شده از قلب و کبد را تخلیه نمایند در معرض بروز سکته قلبی نیز خواهند بود .

در این مواقع انجام حجامت در افراد با غلبه دم مفید میباشد.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط