استفاده مطلوب از میوه و دمنوش برگ گلابی

در این فصل استفاده از میوه گلابی باعث پاکسازی دستگاه گوارش از جرمهای غلیظ میشود . توصیه میشود روزانه به خصوص در میانه روز حداقل یک تا دو گلابی استفاده شود . استفاده از این میوه جرمهای غلیظ را دفع میکند و مانع از تجمع بخارات گرم در کبد میشود . پس بنابراین میتواند از بروز سرماخوردگی و همچنین احتقان صفراوی جلوگیری کند. شروع علائم خشکی در پائیز میتواند افت وخیز رطوبت و حرارت را ایجاد کند و این باعث اختلال خواب در بعضی از افراد خواهد شد . برگ میوه گلابی در حال حاضر به وفور وجود دارد . میتوانید برگ این میوه را گرفته و خشک کرده و شبها به عنوان دمنوش استفاده کنید تا باعث آرامش تان شده و از اضطراب و دلشوره هایی که مختص فصل پائیز و یا شروع غلبه سودا است ، جلوگیری گردد.

 

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی