گیاه خرخیار

گیاهی بسیار مفید بومی و در خطر انقراض

در مناطق هرمزگان ، بندرعباس و کرمان گیاهی به نام خرخیار می روید . این گیاه ضد بلغم و روماتیسم است و در آن مناطق به عنوان ضد درد استفاده میشود . در این مناطق برگها را روی زمین میگذارند و فردی که دردهای وحشتناک دارد یک شب تا صبح روی این برگ خوابیده و استراحت میکند و صبح بدون درد از جای برمیخزد .

گیاه خرخیار وقتی شکسته میشود شیره ای از آن خارج میشود. اگر این شیره را روی بدن و قسمتی که جسم خارجی داخل آن رفته است ضماد کنیم ، جسم خارجی را بیرون می آورد .

داخل میوه خرخیار تارهای ابریشمی وجود دارد که واقعا از لحاظ نرمی و لطافت ، ابریشم به آن نمیرسد. متاسفانه این گیاه در حال انقراض است و از کشت ایران دور شده است. غلاف داخل گیاه خر خیار که وقتی شکسته میشود الیاف بسیار لطیف و نرمی در خود جای داده است.

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی