اخبار

می خواهیم زنده بمانیم !!!!

کجایی ریزعلی خواجوی …. اگر امروز سوزنبان بودی و قطار از خط می خواست خارج شود نمی گذاشتند پیراهنت را بسوزانی و قطار را نجات دهی . حتما باید به تهران می آمدی و وزیر راه را می دیدی و ایشان آیا فرصت میداد که تو پیراهنت را بسوزانی یا می گفت فعلا وقت ندارم و زمانی وزیر راه می خواست جلوی قطار را بگیرد که بیشتر سرنشینان قطار جان خود را از دست داده بودند .
سالهاست طرفداران طب سنتی و پزشکان این مرز و بوم فریاد آلودگی مواد غذایی را سر داده اند و در رسانه ها روشن گری داشته اند . الهی شکر که وزیر بهداشت مان زمان پیدا کردند که بحث وزارت بهداشت را از حوزه درمان محور به حوزه سلامت محور تغییر فرم دهند .
اما ضمن تقدیر و تشکر از وزیر بهداشت اعلام می کنیم روغن پالم یکی از آلودگی های کوچک است . فریاد از آلودگی بزرگ مقام اولی واردات سموم میتوژن به کشور که می تواند مدل ژنتیک انسانها و حیوانات را تغییر داده و جانداران مسموم شده با این سموم را به ابتلا به سرطان نزدیک کند .
حالا ایکاش همگی نهادها و سازمانها به یاری ما بیایند تا مردم و مسئولین بسیج شویم و جلوی واردات سموم خطرناک را به کشور بگیریم.
یادمان باشد تولید کنندگان این سموم همان صادر کننده های داروهای ضد سرطان به کشورمان هستند.
این من و دست جهادی تمامی هموطنان برای حفظ سلامت

دوستدار سلامت ایرانیان
دکتر مهدی فهیمی

مطالب مرتبط