ویدئو ها

فرهنگ استفاده از ابزار و لوازم دیجیتالی

فرهنگ استفاده از ابزار و لوازم دیجیتالی

فرهنگ استفاده از ابزار و لوازم دیجیتالی

فرهنگ استفاده از ابزار و لوازم دیجیتالی را در زندگی خود نهادینه کنیم.
بهترین مصلح در شرایط استفاده از رایانه برای جلوگیری از آسیب به مغز و ایجاد سردی مغز استشمام گلاب می باشد.
عرق گلاب

عرق گلاب

مراقب افزایش سردی و خشکی مغزهایمان باشیم.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

مطالب مرتبط