روانشناسی کودک

علائم هشدار دهنده وضعیت قرمز روان کودک

علائم هشدار دهنده وضعیت قرمز روان کودک

علائم هشدار دهنده وضعیت قرمز روان کودک

۱️⃣ناخن جویدن
بسیاری از کودکان وقتی در معرض تنش و استرس و اضطراب قرار می گیرند شروع به ناخن جویدن می کنند.

۲️⃣شب ادراری
فشارهای روانی ترس دعواهای خانوادگی ممکن است باعث شب ادراری کودکان شود.

۳️⃣لکنت زبان
ترساندن ترسیدن تنبیه ها و داد و فریاد های زیاد و طولانی در بسیاری از مواقع باعث لکنت زبان کودکان میشود.

۴️⃣تیک
تحت رقابت شدید بودن تنش و استرس زیاد ناشی از مقایسه کردن و اضطراب ممکن است باعث تیک ها شود.

۵️⃣خشم
وجود الگوهای پرخاشگر در خانه مشاهده فیلم و کارتون های پر از صحنه های خشم روی پرخاشگری کودکان تاثیر می گذارد.

۶️⃣گریه زیاد
گریه یکی از زبانهای ارتباطی کودکان است بسیاری از گریه های بیش از حد کودکان بالای ۳ سال به خاطر جلب توجه والدین ای است که به کودک توجه نمی کنند.

۷️⃣وابستگی زیاد
یکی از علت‌هایی که کودک تان خیلی به شما می چسبد این است که نیازهای روانی و احساسی اش از سمت شما کاملاً برطرف نمی شود و کودک کمبود کیفی شما را دارد.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

نوشته های مرتبط