سوپ ایمنی برابر کرونا

سوپ ایمنی برابر کرونا

سوپ ایمنی برابر کرونا سوپ ایمنی برابر کرونا «مراقبت از بیمار کرونا با سوپ مخصوص» پیشگیری از کرونا بر هر کار دیگری اولویت دارد. اگر نی...

ادامه مطلب

کمبود ویتامین D باعث درد بیشتر زایمان میشود

کمبود ویتامین D باعث درد بیشتر زایمان میشود

کمبود ویتامین D باعث درد بیشتر زایمان میشود ◽️ کمبود ویتامین D باعث درد بیشتر زایمان میشود مادرانی که دچار کمبود ویتامین D هستند از در...

ادامه مطلب