سوپ ایمنی برابر کرونا

سوپ ایمنی برابر کرونا

سوپ ایمنی برابر کرونا سوپ ایمنی برابر کرونا «مراقبت از بیمار کرونا با سوپ مخصوص» پیشگیری از کرونا بر هر کار دیگری اولویت دارد. اگر نی...

ادامه مطلب

تماشای تلویزیون برای کودکان زیر دو سال مناسب نیست

تماشای تلویزیون برای کودکان زیر دو سال مناسب نیست

تماشای تلویزیون برای کودکان زیر دو سال مناسب نیست سازمان بهداشت جهانی: تماشای تلویزیون و نمایشگرهای دیجیتال برای کودکان زیر دو سال منا...

ادامه مطلب