در مورد سنجد بیشتر بدانیم

سنجد درختی است از خانواده سنجد (Elagnaceae) که ارتفاع آن تا هفت متر هم مي‌رسد و در آب و هوای معتدل می‌روید.

برگ‌های باریک و مخملی‌شکل و میوه‌هایی نارنجي و يا قهوه‌ای ‌رنگ و خوراکی دارد که يك عدد هسته سخت و خط‌دار در آن وجود دارد.

ادامه مطلب