یادداشت روز دکتر …

اثرات مصرف غذاهای تراریخته

در تهیه بذرگیاهان تراریخته ژن یک باکتری یا موجود دیگری با ژن گیاه با هدف مقاوم سازی گیاه در مقابل آفت ها ترکیب میشود . در خلقت ، ترکیب اینچنینی برای هیچ موجودی وجود ندارد . با ورود چنین ژن دستکاری شده گیاهی به بدن به مرور این ژنهای غیرطبیعی وارد سلولهای بدن انسان و موجودات مصرف کننده خواهد شد .

این تغییرات ممکن است از یکسال تا ۳۰ سال اتفاق بیفتد و ژن آلوده بعد از ایجاد تغییر ژنتیکی در موجودات ، زمینه شروع فعالیت سلولهای سرطانی و یا سایر اختلالات مثل دیابت ، فشارخون ، عقیمی و ناباروری ، سردمزاجی زوجین ، اختلالات خونی در بچه ها و هر بیماری دیگری را فراهم نماید .

کشورهای صادر کننده بذر تراریخته ، بیشتر تولید کننده داروها می باشند . پس بنابراین در برنامه ریزی فروش محصولات داروئی خود که بسیار گران نیز می باشد ، بایستی ابتدا برنامه ریزی جهت تولید بیماری داشته باشند تا داروهایشان مشتری خوبی داشته باشد .

فلذا خود کشورهای تولید کننده بذر تراریخته هیچگونه اجازه مصرف این گیاهان را در کشور خودشان صادر نمیکنند و به دنبال افراد خائن در کشورهای دوردستی میگردند که با شیوه های مختلف آنها را اجیر خود کرده و اجازه ورود و مصرف این ترکیبات خطرناک را جهت مردم خود صادر نمایند .

تراریخته در برنج ، روغن ، پنبه ، دستمال کاغذی ، لباسها و … وارد میشود و با اثرات مخرب خود جامعه را از حالت پویایی و شادابی و سلامت به سمت جامعه خاموش ، پرمصرف ، بیمار و غیرفعال تبدیل میکند .

تراریخته سلاحی است سرد برای فتح هر کشوری و به همین دلیل دنیا به عنوان یک تهدید امنیتی به آن نگاه میکند و بعد به عنوان یک تهدید سلامت . مراقبت از ژنهایی که نسل بعدی ایران را میسازند ، وظیفه امروز ماست و بهترین راهکار حفظ مردمان کشور از دست اجانب است .

دوستدار سلامت مردمان
دکتر مهدی فهیمی

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی