بیشتر بدانیم

واکسیناسیون عمومی بهتر است رعایت شود

واکسن اطفال

پیرو طرح سوالات مکرر پیرامون موضوع واکسیناسیون عمومی ( اطفال ) به اطلاع کلیه هموطنان عزیز میرساند :

بررسی مواد موجود در واکسن ها به طور تخصصی در دستور کار مشاورین قرار گرفته است و چنانچه وجود عوامل خطرزا برای سلامت محرز گردد ، وظیفه خود میدانم تمامی اطلاعات را در اختیار عموم مردم قرار دهیم .

و اما تا زمان حصول به رأی قاطع ، برنامه واکسیناسیون عمومی ( اطفال ) بهتر است رعایت شود .

دوستدار سلامت مردمان
دکتر مهدی فهیمی