اخبار

Live مشترک اینستاگرام دکتر مهدی فهیمی و استاد رسول حیدری

Live مشترک اینستاگرام دکتر مهدی فهیمی و استاد رسول حیدری

Live مشترک اینستاگرام دکتر مهدی فهیمی و استاد رسول حیدری

  Live مشترک اینستاگرام دکتر مهدی فهیمی و استاد رسول حیدری
۲۹/اردیبهشت/۹۹ – قسمت اول
موضوع : تأثیر مزاج شناسی در سلامت جامعه

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست