ویزیت تلفنی

پیرو درخواست مکرر عزیزان ویزیت غیرحضوری ؛زیر نظر آقای دکتر مهدی فهیمی میسر گردیده است.

جهت هماهنگی با تلفن  ۰۲۱۸۸۹۷۸۵۳۹ تماس بگیرید

پاسخ دهید