اخبارمادطب

طب سنتی و اختلالات کلیوی

1

شاید کمتر پزشکی در کشور باور داشته باشد که شیوه های علمی طب سنتی می تواند در کنترل بیماریهای صعب العلاج به تنهایی کمک کننده ، بلکه درمانگر باشد و روزنه امید را به سوی بیماران منتظر پیوند و یا در حال آسیب به کلیه بگشاید . اینجانب دکتر مهدی فهیمی که سالهاست از آموزه های طب ایرانی در درمان استفاده می کنم اعلام مینمایم کمتر بیماری می باشد که نتوان با شیوه طب سنتی ایران آن را درمان کرد و این ادعا در حال حاضر در موارد جراحی پاسخگو نیست ولی در تمامی درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی پزشکی گره گشا و درمانگری تواناست . این ادعای اینجانب در حالی است که نه تنها یک بیمارستان در اختیار بنده و بیمارانم نیست بلکه یک بخش هم در اختیار ندارم و وزارت بهداشت نیز به جای حمایت از این شیوه تولید مزاحمات نیز برایم داشته است . اکنون این فریاد علمی در درمانگری را در آزمایش این بیمار کلیوی ببینید .