اخبار

توسل نماینده محیط زیست به «دروغ بزرگ» برای دفاع از محصولات تراریخته

دروغ بزرگ

نماینده سازمان محیط زیست در دفاع تمام‌قد از تجارت محصولات تراریخته، به‌دروغ مدعی انجام ارزیابی مخاطرات برنج طارم تراریخته در سال ۸۲ شد در حالی که اسناد این ارزیابی به صراحت حکایت از انجام این ارزیابیها در سال ۸۴ پس از کشت این نوع برنج تراریخته دارد!

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در بخشی از برنامه مناظره شب گذشته که با حضور خانم مهندس کهک و آقای دکتر عمرانی در برنامه تیتر یک در شبکه خبر برگزار شد اشاره به «ارزیابی محصولات تراریخته» شد که بر سر سال انجام این ارزیابی‌ها، بین دو مناظره‌کننده اختلاف‌نظر بوجود آمد.

خانم کهک که به‌عنوان نماینده سازمان محیط زیست در این مناظره حضور داشتند به جای اینکه جوانب زیست‌محیطی این محصولات را بررسی کند در قامت یک مدافع بی‌چون چرا از این محصولات ظاهر شد و بیشتر از منافع انجمن ایمنی زیستی و تولید‌کنندگان تراریخته ها حمایت کردند در صورتیکه حتی تاریخ انجام ارزیابی مخاطرات با این اهمیت را نیز به درستی به خاطر نداشت و نکته‌ای که موجب نگرانی مخالفین این محصولات می‌شود هم اینجاست که ممکن است باقی مسائل مورد تاکید موافقین این محصولات مانند همین تاریخ ساده اشتباه باشد.

آقای عمرانی معتقد به کشت برنج تراریخته در سال ۸۳ و انجام ارزیابی های لازم آن در سال ۸۴ بود و این سؤال را مطرح کرد که چطور ممکن است ابتدا رها‌سازی انجام گرفته باشد و سپس ارزیابی انجام شود؛ این در حالیست که خانم کهک مدعی شد که این ارزیابی‌ها در سال ۸۲ انجام پذیرفته است.

با وجودیکه موافقان تولید محصولات تراژنه همواره افرادیکه مخالف تولید و واردات این محصولات هستند را با ادبیاتی توهین امیز دروغگو (کلمه‌ای که به کرات در این مناظره هم شنیده شد) فناوری‌ستیز، علم‌ستیز می‌نامند انتشار فایل این ارزیابی با تاریخ سال ۱۳۸۴ می‌تواند به تنویر افکار عمومی کمک کند.

به نوشته سلامت نیوز، برای روشن شدن اذهان عمومی و مخاطبان محترم «فایل متنی این ارزیابی مخاطرات زیست محیطی برنج طارمی تراریخته» که در سال ١٣٨۴ انجام پذیرفته است در ادامه آمده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم