درمان های موفق

درمان موفق کولیت اولسروز

بیمار پسر ۱۲ ساله ای است که دچار علایم دل درد و دفع خون از مقعد شده است . در بررسی های اندوسکوپی توسط پزشکان متخصص و فوق متخصص دستگاه گوارشی برای بیمار تشخیص کولیت اولسروز داده شده است بیمار دفع خون  تا ۶ بار در روز را قبل از شروع درمان طب سنتی داشته است . پس از پذیرش و شروع درمان در این مرکز وتحت نظر گرفتن بیمار طی یک هفته خونریزی متوقف شده و هفته دوم دفع لکه های خیلی مختصر خون داشته است. هفته سوم وضعیت کاملا خوب بوده و هفته چهارم یک بار خونریزی شدید و بلافاصله توقف خونریزی را داشته است . در حال حاضر ضعف بیمار تا حدقابل ملاحظه ای کنترل شده است و درمان ادامه دارد.قابل ذکر است قبل از شروع درمان بیمار روزانه ۶ قرص سولفاسالازین مصرف می کرده و خونریزی کامل بوده است .با ملاحظه  انجام شده در این مرکز و مصرف سولفات سالازین کلا خونریزی کنترل شده است .ساخت معجون گیاهی کنترل بیماری کولیت و التهاب خونریزی دهنده دستگاه گوارش توسط دکتر مهدی فهیمی انجام  شده است . بیماران مبتلا به کولیت colitis، کولیت اولسروز ulcerative colitis  یا کرون crowns Disease با دردست داشتن معرفی نامه از  همکاران متخصص گوارشی و داخلی و تشخیص بیمارهای فوق می توانند این ترکیب را دریافت کنند.

The patient is a 12 year old boy with abdominal pain and bowel symptoms are rectal bleeding . After the reception and treatment facility under consideration in this patient stopped bleeding within a week and the second week of spotting blood is too short . Third week and fourth week once quite good condition and immediately stop the bleeding is severe bleeding .bleeding is controlled . making herbal potions colitis disease Control and inflammation of gastrointestinal bleeding is done by a doctor Mehdi Fahimi . Patients with ulcerative colitis,  ulcerative colitis or Crohn’s disease , having being introduced crowns Disease with a gastroenterologist and internal partners to identify the patients who received this combination can