برای پاکسازی سودا در فصل سرما چه کنیم؟

صحبتهای دکتر مهدی فهیمی در برنامه صبحی دیگر

برای پاکسازی سودا در فصل سرما چه باید بکنیم؟

شادی باعث گردش خون و پاکسازی بدن می شود. یکی از عوامل این موضوع آلوده نکردن بدن است.

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی