اخبارمادطب, سخنرانی دکتر مهدی فهیمی

برای پاکسازی سودا در فصل سرما چه کنیم؟

برای پاکسازی سودا در فصل سرما چه کنیم؟

برای پاکسازی سودا در فصل سرما چه کنیم؟

برای پاکسازی سودا در فصل سرما چه کنیم؟ شادی باعث گردش خون و پاکسازی بدن می شود.

یکی از عوامل این موضوع آلوده نکردن بدن است.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی