اخبار

با ایران زیبا چه کرده ایم؟؟

سدهای کم آب

آژیر قرمز در ۹۶ سد کشور به صدا درآمد

۹۶ سد که ۴۰ درصد حجم مخازن ۱۷۷ سد مهم کشور را تشکیل می‌دهند کمتر از ۴۰ درصد آب دارند. سدهای دز، سفیدرود، لار، زاینده رود، ساوه و ملاصدرا از آن جمله است.

۱۸ سد کشور که ۲۶ درصد مخازن ۱۷۷ سد مهم کشور را به خود اختصاص داده اند بین ۴۰ تا ۵۰ درصد آب دارند. سدهای کوثر، تهم ، دامغان ، سهند ، کارون ۳ و کرخه از آن جمله است.

۲۷ سد کشور که ۲۶ درصد ظرفیت مخازن ۱۷۷ سد مهم کشور را دارند بین ۵۰ تا ۷۰ درصد پر است که سدهای طالقان، کرج ، جیرفت، البرز و گتوند اولیا قابل ذکر است.

۲۳ سد کشور نیز که ۶ درصد از ظرفیت مخازن سدهای مهم را دارند بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پر است، سدهای نیجران، دو برج، تنگه حمام و شیرین دره از آن جمله به شمار می آیند و ۱۳ سد دیگر که تنها دو درصد ظرفیت ۱۷۷ سد مهم کشور را به خود اختصاص داده اند بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پر است که سدهای سورال ، گاوشان، رودبال ، داراب ، بافت و داریان از آن جمله است.

۳۱ درصد سدهای پنجگانه تأمین کننده آب شرب تهران آب دارد.

وضع آبی ۵ سد تأمین کننده آب شرب تهران بدین شرح است:
سد لار ۲۷ میلیون متر مکعب، سد طالقان ۲۴۹ میلیون متر مکعب، سد کرج ۱۰۱ میلیون متر مکعب، سد لتیان ۲۹ میلیون متر مکعب و سد ماملو ۱۷۹ میلیون متر مکعب آب دارند.

به این ترتیب در حال حاضر ۵۸۶ میلیون متر مکعب آب در مخازن سدهای تهران وجود دارد و این سدها به ترتیب ذکر شده ۳، ۵۹، ۵۵، ۳۹ و ۷۲ درصد پر است و نسبت به سال قبل ۲ درصد حجم آب سدهای تهران کمتر شده است.

میزان ورودی آب به سدهای پنچگانه از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) تاکنون ۱۶۹ میلیون متر مکعب بود که نسبت به پارسال ۷ درصد کاهش نشان می دهد و میزان خروجی آب نسبت به زمان مشابه پارسال ۴۱۳ میلیون متر مکعب گزارش شده است که ۵ درصد افزایش دارد.

میانگین بارش در استان تهران از ابتدای سال ابی ۳۵ میلی متر گزارش شده است که نسبت به پارسال ۶۶ درصد ونسبت به دراز مدت ۶۷ درصدمنفی است.

منبع:دکترمهدی فهیمی