اخبار

اگر مرگ ، اجباری نباشدچه کنیم

سالهاست که ملت ما برای حفظ سلامتی اولیه خود محتاج غربی ها شده اند و بایستی رشیدترین جوانان ما در میدان تعصبات بی دلیل علمی ، طعم مرگ را تجربه کنند .

خبر مرگ یک جوان ارزشمند ایرانی که در کنار تیم ملی والیبال کشور موجبات خشنودی بسیاری از هموطنان را فراهم کرده ، بسیار تأثر برانگیز بود و این زمانی انسان را دچار دلسوختگی می کند که باور داشته باشیم با اقدامات طب سنتی ایرانی میشود جلوی اینچنین آسیب هایی را گرفت .
بنده بارها راجع به مشکل کبد گرم و یا کبد چرب که بین مردم کشورم شیوع یافته در رسانه ملی و نیز سایت اعلام نظر کردم . افزایش حرارت کبد باعث غلظت صفرا میشود و افزایش غلظت صفرا باعث تشکیل لجنهای صفراوی خواهد شد که یا با رعایت دستورات غذائی صحیح تخلیه و دفع این مواد برای بدن ممکن میشود و یا با افزایش حرارت کبد ، لجنهای صفراوی تبدیل به سنگریزه ها شده و با به حرکت در آمدن خود جلوی تخلیه صفرا به روده ها و نیز جلوی تخلیه مجرای پانکراس را مسدود کرده و باعث برگشت ترشحات پانکراس به داخل این غده درون ریز شده و بعد از هضم سلولهای پانکراس فرد با مشکل پانکراتیت ، دچار مرگ خواهد شد .
آقای حسین معدنی عزیز از بین ما رفت . شاید اقدامات طب سنتی می توانست کبد گرم و یا کبد چرب این مرد نازنین را به شرایطی برساند که هیچوقت دچار لجن صفراوی نشود و اگر شد با دستورات غذایی مبنی بر آموزه های طب سنتی ایران این ماده را ابتدا حل کرده و به حرکت در آورد و جان این مرد نازنین را نجات داد .
تا کی فریاد بزنیم دست پزشکان طب سنتی را برای خدمت ، از غل و زنجیر باز کنید تا در میدان عمل کار و تجربه ثابت شود قرآن طب ، فقط طب غربی نیست و میتوان برای نجات مردم عزیز کشورمان در کنار طب غرب از طب سنتی نیز بعهده گرفت .
آری این مرگ ها را میتوان مانع شد .از قطع اعضاء میتوان پرهیز کرد .
از پایین آمدن کیفیت سلامت بچه های مدارس میتوان جلوگیری نمود
و در کنار داشته های اجدادی خود زندگی سبز را به مردم هدیه داد
جایگاه بیمارستان طب سنتی ؟؟؟؟؟؟؟
والسلام . دوستدار زندگی مردمان
دکتر مهدی فهیمی