امیرعلی ۱۰ماهه شد…

امیرعلی بعد از گذشتن از درمان می تواند با دیگران ارتباط چشمی برقرار کند.مدل های مختلف غذایی را مثل کودکان هم سن خود دریافت کرده و تحمل کند.روی زمین غلت می خورد و تمامی رفلکس های فیزیولوژیک(طبیعی) را مثل بقیه کودکان در این سن داشته باشد.این پیشرفت و سایر پیشرفت های دیگر از فرصت هایی است که بایستی برای تمام کودکان متهم به بیماری های صعب العلاج در کشور و جهان بایستی فراهم شود.

امیرعلی 10ماهه شد... amir3

نویسنده مطلب: پشتیبان سایت

مؤسسه بین المللی طب سنتی اسلامی ایرانیان ماد یک مرکز خصوصی فعال در زمینه طب سنتی ایرانی اسلامی می باشد که شامل بخش های کلینیک،پژوهش و آموزش بوده و در حال گسترش می باشد. هدف اصلی این مؤسسه فراهم آوردن چیدمان های علمی مورد نیاز برای سلامت جامعه ایرانی و بشری می باشد.