درمان های موفق

امیرعلی ۱۰ماهه شد…

امیرعلی بعد از گذشتن از درمان می تواند با دیگران ارتباط چشمی برقرار کند.مدل های مختلف غذایی را مثل کودکان هم سن خود دریافت کرده و تحمل کند.روی زمین غلت می خورد و تمامی رفلکس های فیزیولوژیک(طبیعی) را مثل بقیه کودکان در این سن داشته باشد.این پیشرفت و سایر پیشرفت های دیگر از فرصت هایی است که بایستی برای تمام کودکان متهم به بیماری های صعب العلاج در کشور و جهان بایستی فراهم شود.

امیرعلی 10ماهه شد... amir3

author-avatar

درباره پشتیبان سایت

مؤسسه بین المللی طب سنتی اسلامی ایرانیان ماد یک مرکز خصوصی فعال در زمینه طب سنتی ایرانی اسلامی می باشد که شامل بخش های کلینیک،پژوهش و آموزش بوده و در حال گسترش می باشد. هدف اصلی این مؤسسه فراهم آوردن چیدمان های علمی مورد نیاز برای سلامت جامعه ایرانی و بشری می باشد.