اخبار

افتتاح مرکز رژیم درمانی بر اساس طبع و مزاج افراد در مؤسسه طب سنتی ایرانیان ماد.

قدمت طب سنتی در ایران به سال های بسیار دور و حتی به دوران قبل از بوعلی سینا باز می گردد.حال آنکه تغذیه و رژیم درمانی ، علمی نوین و طول عمر آن حداکثر به یکصد سال می رسد.در این راستا برآن شدیم تا برای اولین بار در ایران این دو را کنار هم آورده و با استفاده از آن ها، بیش از پیش به کنترل مشکلات مربوط به بدخوری های تغذیه ای و سوء تغذیه مانندچاقی، لاغری، دیابت، پرفشاری خون، ناراحتی های کلیوی و… با بهره مندی از آموخته های طب سنتی و بر اساس طبع و مزاج هر فرد، فائق آییم.

آنچه در عقیده طب سنتی باعث بیماری می شود، برهم خوردن تعادل و غلبه یا افزایش بلغم، صفرا یا.. است. لذا با تغذیه مناسب و دریافت نیازهای تغذیه ای شایسته برای هر فرد، می توان به کنترل این بیماریها کمک کرد.