گردشگری روستایی را احیا کنیم

گردشگری روستایی رو احیا کنیم!

امروزه گردشگران به دنبال تجارب جدید می‌باشند، و دیگر از هتل‌های لوکس و سواحل شلوغ خسته شده‌اند و به گردشگری جایگزین روی آورده‌اند. یکی از جدیدترین اشکال گردشگری جایگزین گردشگری مزرعه یا کشاورزی است.

افسردگی پس از زایمان

هورمون‌های پروژسترون و استروژن، کلید حل معمای افسردگی بعد از زایمان

سوالات متعددی درباره چرایی ابتلا به این نوع افسردگی و مدت زمان بهبود در ذهن خود داشت. نگران بود که حالت‌های روانی و جسمی که این روزها تجربه می‌کند، همدم همیشگی او شوند. دوست داشت بداند چقدر طول می‌کشد تا به شرایط عادی باز‌گردد تا بتواند عاشقانه به وظایف مادری خود بپردازد.