فصل پاییز

اثرات پائیز بر روی سیستم بدن

یکی از شکایت هایی که افراد در فصل پاییز و بهار دارند مربوط به مخاط دستگاه تنفسی ، قسمت فوقانی آن که شامل بینی و حلق و سینوسها است ، می باشد .بدلیل افزایش سودای بدن در فصل پاییز غلبه خشکی در مخاط حلق و بینی اتفاق می افتد .

هیتلر

یادداشت روز…

پَست ترین انسانها کسانی هستند که در تصرف کشور هایشان با من که بیگانه بودم همکاری کردند.

دکترفهیمی

یادداشت روز …

مسئولین محترم کشور مردم عزیز ایران این نوشتار را در شرایطی به تحریر در میاورم که بخاطر علاقمندی به طب ایرانی بارها به دادگاه احضار شده ام و چه بی احترامی ها را در دستگاههای دولتی و با عشق به خدمت تحمل نموده ام و اکنون نظاره گر انقراض عملی این رشته در کشور عزیزم ایران هستم.

طب اسلامی

آیا طب اسلامی داریم یا نداریم ؟

طب ایرانی در کنار مباحث مربوط به طب اسلامی ، یک ثروت کلان طب مکمل در دنیا می باشد و عدم توجه صحیح به این داشته ملی و علمی ، سبب انحراف موضوع در مباحث طب ایرانی شده و به ناچار مسئولین امر مجبورند بخش هایی از آن را حذف نمایند .

محرم

یادداشت روز…

حکایتِ مدّاحی که فکر می کند قرار است فقط اشک مردم را بگیرد، حکایتِ همان شیخی است که دامن خود را پر از سنگ می کرد و به سر پامنبری هایش می کوبید، تا به زور گریه کنند.

ماه مهر

یادداشت روز پزشک …

در مورد فصل شروع مدارس مواردی هست که چنانچه همه رعایت کنند میتوانند شرایط خوبی را برای محصلین و معلمین فراهم نمایند .

فصل خزان

یادداشت روز …

ر این تغییر که پس از شروع و اوج حرارت و خشکی ، اکنون به جایی رسیده ایم که شروع فصل سردی و خشکی است
بدن برای نگاه داشتن خود در تعادل به کمک صاحبش نیاز زیادی دارد .