خشکسالی ایران

یادداشت روز…

با توجه به نقشه های هواشناسی تا سه ماه اینده فقط سه الی چهار روز بارندگی در استان و احتمالا کل کشور خواهیم داشت، با توجه به فقط بیست میلی متر باران تا این لحظه باید شاهد شدیدترین خشک سالی سالهای اخیر باشیم که خود این موضوع اوضاع امنیتی را صد چندان به مخاطره خواهد انداخت،

دکترفهیمی

یادداشت روز…

عدم وجود آموزش جهت حفظ و ارتقاء سلامت ملی در ایران باعث پایین آمدن کیفیت زندگی ایرانیان شده و این امر تولید بیماری نموده است . نبود شرایط مناسب برای نظام سلامت محوری و تقدم پیشگیری بر درمان ، جامعه ای دردمند را بوجود آورده است .

تغییر زاویه زمین

یادداشت روز…

این تغییر وضعیت در دو فصل بهار و پائیز ایجاد شده و باعث تغییر در سیستم عملکردی بدن و موجودات روی زمین خواهد شد

ایران نلرز

یادداشت روز…

ایران نلرز
به حق جوانان و مردان و زنانی که جان و مالشان را نثارت کرده و میکنند نلرز

پیشینه یلدا

یادداشت روز…

در روزگارانی که علم نجوم در دنیا چندان سابقه ای نداشت ، ایرانیان در پی محاسبه دقیقه و ثانیه افزایش یا کاهش طول روز و شب بوده اند .

دکترفهیمی

یادداشت روز…

درشرایطی که سیاست گذاریهای کلان دنیا به سمت و سوی استفاده از داروهای گیاهی و گیاهان دارویی است این اتفاق جمعی توسط تحصیل کردگان رتبه بالای کشور در وزارت بهداشت جای بسی تأمل دارد .

کبدچرب

یادداشت روز …

این روزها راجع به انواع شیوه ها و راههایی که بتواند کبد چرب را کنترل کند و نیز خوراکی ها وتفریحات کمک کننده صحبت کرده ایم .