اوایل پاییز

یادداشت روز پزشک…

در این تغییر که پس از شروع و اوج حرارت و خشکی ، اکنون به جایی رسیده ایم که شروع فصل سردی و خشکی است بدن برای نگاه داشتن خود در تعادل به کمک صاحبش نیاز زیادی دارد

امواج بدن

یادداشت روز پزشک…

امواج به ذاته گرم هستند . این امواج ابتدا به ساکن هیپرترمی یا پرحرارتی را در بافت های بدن ایجاد میکنند .

جلوگیری از نفخ شکم

یادداشت روز پزشک…

امروزه مردم با مشکلاتى ممکن است رو در رو باشند که در عین حال که آنها را آزار میدهد ؛ با آن مشکل رفاقت پیدا کرده و آن را جزئى از خود میدانند . تعداد این گونه مسایل زیاد است اما امروز راجع به نفخ شکم راه حل هایى را بیان میکنیم …

دکترفهیمی

یادداشت روز پزشک…

حضور در شرایط پر استرس و غیر عادی برای انسان و تمامی موجودات بشدت خطر آفرین میباشد. در شرایط استرس ، در بدن انسان هورمون هیدروکورتیزول ترشح میشود که یک هورمون ضد التهابی است

توصیه های دکتر به روزه داران

توصیه های آقای دکترمهدی فهیمی به روزه داران عزیز

در ده روز ابتدای ماه رمضان منابع قندی ذخیره شده در بدن مصرف میشود و علیرغم روزه داری ممکن است افت وزن کمی اتفاق بیفتد جهت برخورداری از مواهب ماه مبارک رمضان با نوشیدن مناسب آب در دفع مواد سوخته شده از بدن به یاری کبد و کلیه ها بروید.

دکترمهدی فهیمی

یادداشت روز دکتر …

در تهیه بذرگیاهان تراریخته ژن یک باکتری یا موجود دیگری با ژن گیاه با هدف مقاوم سازی گیاه در مقابل آفت ها ترکیب میشود . در خلقت ، ترکیب اینچنینی برای هیچ موجودی وجود ندارد

بوعلی سینا

یادداشت روز پزشک …

یاداشت امروز مربوط به روزی عالی … ولی در ابهام میباشد. چه کنیم شیخ بخارا ( ابن سینا ) به جای دیگری هجرت نکند.

دکترمهدی فهیمی

امسال بیشتر چه نکاتی را برای حفظ سلامت مد نظر قرار دهید ؟

آنچه امسال باید به آن خیلی توجه کنید ، پدیده هایی است که امروزه سلامت مردم را متأثر کرده است . در نگاه طب ایرانی آنچه بیشترین اهمیت را دارد ، غذاهایی است که استفاده میکنیم . به عوامل ورودی بدن در واقع میتوان نام غذا و تغذیه را گذاشت .