مرگ «زنبورهای عسل» در اراضی زیر کشت محصولات تراریخته

مرگ «زنبورهای عسل» در اراضی زیر کشت محصولات تراریخته

بشر هزاران سال است که حیات خود را مدیون گرده‌افشانی “زنبور عسل” بوده چون باعث تداوم کشاورزی شده است؛ در صورت کشت و توسعه محصولات تراریخته و بسته به صفت خاصی که در گیاه به‌صورت دستکاری ژنتیکی ایجاد شده است، این امر می‌تواند زنبورهای عسل را نابود کند.

ادامه مطلب