کرم دور چشم گلی

به ترمیم چین و چروک اطراف چشم و برطرف شدن لک،سیاهی و تورم زیر چشم کمک مینماید. دستور استفاده: روزی ۲ الی ۳ مرتبه موضع را با کرم چرب نموده ،ماساژ دهید.  برای تهیه کرم با موسسه تماس بگیرید وبا آقای مسعودی صحبت کنید. یا کد ۳۰۶به شماره پیامک ۱۰۰۰۹۱۲۳۰۱۴۵۰۱ ارسال کنید جهت محاسبه هزینه […]