چرا نمی خندیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

این جمله را با طلا بنویسید و هدیه دهید : خنده بر هر درد بی درمان دواست از دیدگاه طب ایرانی انسان در وضعیتی که از مزاج لطیف برخوردار باشد و درجه رطوبت و حرارت مزاجی اش به اعتدال نزدیک باشد می تواند رفتارهای منعطف از خود ساطع کند و این انعطاف رفتاری ، هم […]