چاقی و لاغری با طب سنتی

چاقی و لاغری با طب سنتی

در خصوص چاقی و لاغری سوال زیاد میشود. چاقی یک بیماری است. ولی باید دید فردی که چاق مینامیم ، واقعا از بیماری چاقی رنج میبرد. یادتان باشد افرادیکه تنومند هستند و استخوان بندی درشت دارند، چاق نیستند و اقتضای مزاج شان این اندام است

ادامه مطلب