تب‌‌سنجی برای بیماریابی معجزه نمی‌‌کند

تب‌‌سنجی برای بیماریابی معجزه نمی‌‌کند

تب‌‌سنجی برای بیماریابی معجزه نمی‌‌کند. ظرفیت انجام روزانه ۷۰۰۰ تست تشخیصی کرونا در کشور رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه نباید انتظار معجزه از تب‌‌سنجی برای بیماریابی داشته باشیم

ادامه مطلب