چگونه سلولها از حالت طبیعی خارج و به سرطان تبدیل میشود !!!

چگونه سلولها از حالت طبیعی خارج و به سرطان تبدیل میشود !!!

سلول در حالت عادی محافظت کننده ، شستشو دهنده و تغذیه کننده های خود را دارد . وقتی حجم سموم در کنار سلول زیاد میشود ، سلول از تعادل خارج میگردد و این علت شروع سرطان در نگاه طب سنتی است .

ادامه مطلب