فشارخون بالا

بی خبری ۶/۵ میلیون ایرانی از ابتلا به فشار خون بالا

معاون تحقیقات وزیر بهداشت از بی خبری شش میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی از ابتلا به فشار خون بالا خبر داد و گفت: این میزان ناآگاهی می تواند کشور را با تشدید «بحران مرگ زودرس نیمی از ایرانیان» مواجه کند.