میرزا قاسمی غذای سنتی گیلان

میرزا قاسمی غذای سنتی گیلان

استفاده از این غذا در افراد با غلبه سردی می تواند بسیار کمک کننده باشد. ترکیبات موجود در این غذا دامنه انرژی افراد را تغییر داده و مزاج افراد را به طرف گرمی هدایت می نماید. پس بنابراین در افرادی که غلبه سودا و بلغم حاکمیت دارد استفاده از این غذا هر دو هفته یکبار توصیه میگردد.

ادامه مطلب