تبلیغ دروغ به اسم طب مکمل

تبلیغ دروغ به اسم طب مکمل

طب مکمل که انواع مختلفی دارد، در ایران متولی مشخصی ندارد. هرکسی با توجه به آموزشی که به‌صورت سنتی و یا آکادمیک دیده، محلی برای عرضه راه می‌اندازد.