بهبود حال بیماران بستری کرونا با روش‌های ساده تغذیه‌ای

بهبود حال بیماران بستری کرونا با روش‌های ساده تغذیه‌ای

بهبود حال بیماران بستری کرونا با روش‌های ساده تغذیه‌ای بهبود حال بیماران بستری کرونا با روش‌های ساده تغذیه‌ای یک متخصص بیماری‌های عفو...

ادامه مطلب

ارتباط آمار تصادفات با تغییرات مزاجی افراد

ارتباط آمار تصادفات با تغییرات مزاجی افراد

طبق آمار منتشر شده توسط پلیس راهور در سال ۱۳۹۷ میزان تصادفات در کشور به نسبت سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. بیشترین تصادفات مربوط به استانهای اصفهان و شیراز بوده است.

ادامه مطلب