در مورد سنجد بیشتر بدانیم

در مورد سنجد بیشتر بدانیم

سنجد درختی است از خانواده سنجد (Elagnaceae) که ارتفاع آن تا هفت متر هم می‌رسد و در آب و هوای معتدل می‌روید.

برگ‌های باریک و مخملی‌شکل و میوه‌هایی نارنجی و یا قهوه‌ای ‌رنگ و خوراکی دارد که یک عدد هسته سخت و خط‌دار در آن وجود دارد.

ادامه مطلب