میوه ها را هوشمندانه مصرف کنیم

میوه ها را هوشمندانه مصرف کنیم

ویتامین B2 یا ( لاکتوفلاوین ) از ویتامین هایی است که در بسیاری از مواد غذایی موجود است اما عوارض کمبود آن گریبان گیر افراد زیادی است در حالی که خود آنها نمی دانند این عارضه میتواند ناشی از کمبود مواد غذایی باشد .

ادامه مطلب