کروناویروس

ویروس تاجدار یا کروناویروس جنگ اقتصادی-سیاسی

ویروس تاجدار یا کروناویروس از سیاست و پزشکی و سیاست و بی ادبی انسان به خلقت، سیاست و دخالت به ژنتیک هم انسان هم گیاه هم باکتری هم ویروس که تولید محصولات یاغی رو میکند

ادامه مطالعه

12.3

مقابله با کروناویروس و راههای پیشگیری آن

کسی که احتمال تب و سرفه دارد حدس میزند که مریض است باید ماسک را بزند ولی دوساعتی یکبار باید عوض کند.چون اگر ماسک بزند و بماند جلوی بینی رطوبت ماسک بالا میرود و باکتری ایجاد می شود و عامل بیماری می شود…

ادامه مطالعه