تورشولی آشی یا آش ترش/شیرین

تورشولی آشی یا آش ترش\شیرین

یک غذای مقوی برای تقویت سیستم عضلانی و استخوانی و نیز تقویت کننده قوای جنسی در هردو جنس می باشد.