وقتی میزان کشندگی مواد ضدعفونی‌کننده از ویروس کرونا بیشتر می‌شود!

ترکیب وایتکس و آب کشنده ویروس کروناست؟

سید علی جواد موسوی فوق تخصص بیماری‌های ریه درباره عواقب استفاده از متانول و آسیب به ریه‌ها گفت: متانول به عنوان مایع ضدعفونی کننده شناخته شده است و طبق مطالعات انجام شده میزان اثرپذیری الکل نسبت به صابون بسیار کمتر است.

ادامه مطلب