اخبار

Live مشترک اینستاگرام دکتر مهدی فهیمی و استاد رسول حیدری قسمت دوم

Live مشترک اینستاگرام دکتر مهدی فهیمی و استاد رسول حیدری قسمت دوم

Live مشترک اینستاگرام دکتر مهدی فهیمی و استاد رسول حیدری قسمت دوم

Live مشترک اینستاگرام دکتر مهدی فهیمی و استاد رسول حیدری قسمت دوم

۲۹/اردیبهشت/۹۹ – قسمت دوم
موضوع : تأثیر مزاج شناسی در سلامت جامعه

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط